TOC 2024-03-15T14:37:29+00:00

Project Description

TOC

Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 277 052 00
vai rakstiet: sales@saint-tech.lv

Sērija multi N/C – instrumentu saime, kas nosaka standartus!

Sērija multi N/C ir jaudīgu instrumentu saime ar pārliecinošu vispārējo koncepciju pilnībā automātiskai un vienlaicīgai TOC, NPOC, POC, TC, TIC un TNb parametru analīzei šķidros paraugos.

multi N/C piedāvā optimālu risinājumu katram lietojumam: no dzeramā ūdens un notekūdeņu analīzes, farmācijā izmantotam ūdenim vai ūdens attīrīšanas validēšanai, virszemes ūdeņiem līdz ūdenim elektrostacijās vai pusvadītāju ražošanā, vai cietvielu analīzē, t. i., TOC noteikšanā notekūdeņu nogulsnēs vai augsnē.

Darbs ar sērijas multi N/C analizatoriem garantē atbilstību spēkā esošajiem valsts un starptautiskajiem standartiem, piemēram, ISO, EN, DIN, EPA, ASTM, USP, FDA un farmakopejām.

Priekšrocības

 • Ātra lielu paraugu ievadīšana

 • Nesēja gāzes svārstību kompensēšana

 • Permanents noplūdes tests

 • Pašpārbaudes sistēma (SCS) – integrēta vadības sistēma maksimālai lietošanas drošībai

 • Automātiska aizsardzība vērtīgo sistēmas komponenšu pasargāšanai

 • Uzlabota precizitāte un jutība

 • Analīzes rezultāti ir precīzi un ar augstu atkārtojamības pakāpi

 • Minimāla kalibrēšana

 • Sistēmas un kalibrēšanas ilgtermiņa stabilitāte

 • Samazinātas uzturēšanas izmaksas

multi N/C 2100

multi N/C 2100 ir vietu taupošs TOC/TNb analizators, kas vislabāk sevi apliecina tieši vides analīžu jomā. Līdztekus VITA, FR NDIR detektoram un katalītiskai sadedzināšanai līdz pat 950°C temperatūrā multi N/C 2100 ir aprīkots ar lielisku pievadīšanas tehniku daļiņas saturošiem paraugiem. Integrētais automātiskais paraugu ņēmējs un izturīgais dizains padara to par kompaktu rutīnas analizatoru.

multi N/C 2100 un multi N/C 2100 S raksturojums

 • Fokusētā starojuma NDIR detektors (Focus Radiation NDIR detector)

 • VITA plūsmas vadības sistēma (multi N/C 2100 S)

 • Easy Cal (multi N/C 2100 S)

 • Automātiska aizsardzība

 • Katalizatora veicināta sadedzināšana līdz pat 950°C temperatūrā

 • Tieša paraugu padošana bez aizbīdņa un starpsienas

 • Lielisks maziem un arī lieliem paraugu apjomiem

 • Uzlabojams vienlaicīgai TNb (ChD vai CLD) noteikšanai

 • Patiesi vienlaicīga TOC un TNb noteikšana ar vienu padošanu un to pašu katalizatoru

 • Pieejams vai nu HT 1300 vai dubultās krāsns tehnoloģijai cietu vielu analizēšanai

 • Vietu taupoša sistēma ar pilnībā automātisku dažādas kapacitātes paraugu ņemšanu (izvēles)

multi N/C 3100

Neatkarīgi no tā, vai ir ļoti tīrs ūdens vai notekūdens, multi N/C 3100 ir piemērots visiem šķidriem paraugiem. To nodrošina kombinēta katalītiska sadedzināšana augstā temperatūrā, VITA, fokusētā starojuma NDIR detektors, kā arī plūsmas pievade ar inteliģentu skalošanas tehnoloģiju daļiņas saturošiem paraugiem. Turklāt multi N/C 3100 ir īpaši ātrs un tādējādi nodrošina augstu paraugu caurlaidspēju.

multi N/C 3100 raksturojums 

 • Fokusētā starojuma NDIR detektors

 • VITA® plūsmas vadības sistēma

 • Easy Cal

 • Automātiska aizsardzība

 • Katalizatora veicināta sadedzināšana līdz pat 950°C temperatūrā

 • Paraugu padošana ar plūsmas injekciju ar inteliģentu skalošanas tehniku, kas efektīvi novērš atlikušos piemaisījumus

 • Liels iekšējais diametrs izcilai paraugu analizēšanas kapacitātei

 • Daudzpunktu kalibrēšana ar vienu standartu, izmantojot atšķirīgus paraugu padošanas apjomus

 • Augsta jutība līdz pat viszemākajam ppb diapazonam

 • Iespējams aprīkot vienlaicīgai TNb noteikšanai

 • Viens katalizators vienlaicīgai TOC/TNb noteikšanai visā mērīšanas diapazonā

 • Pēc izvēles pieejams ar automātiskiem dažādas kapacitātes paraugu ņēmējiem

 • Uzlabojams ar tehnoloģiju HT 1300 sadedzināšanai augstā temperatūrā (HTC)

multi N/C UV HS

multi N/C UV HS ir mitro ķīmisko vielu TOC analizators, kas darbojas gan ar oksidētāju (peroksidisulfātu), gan ar ļoti efektīvo UV starojuma avotu paraugu oksidēšanai. Vienlaikus sistēma ir ar augstu jutību un piemērota – kopā ar ļoti tīra ūdens paraugiem – arī dzeramajam ūdenim vai īpašiem paraugiem, piemēram, skābēm, elektrolīzes vannām un citām agresīvām matricām.

Atšķirībā no klasiskajiem TOC analizatoriem ar UV reaktoru multi N/C® UV HS izmanto divu viļņu garumus ‒ 254 nm un 185 nm ‒ viena vietā. Šādā veidā iegūtais cietais starojums garantē pilnīgu oksidāciju pat visstabilākajos oglekļa savienojumos. Efektīvā tukšās vērtības samazināšana ar automātisku reaģentu attīrīšanu nodrošina minimālas sistēmas tukšās vērtības.

TOC noteikšana kļuvusi vienkārša!

Ļoti tīra ūdens analīzēm lietotāja saskarnē iespējams izvēlēties piemērotu metodi, lai lielas jaudas UV reaktors nogādātu nepieciešamo enerģiju pilnīgai oksidācijai bez oksidētāju palīdzības. Tādējādi oksidētāja tukšā vērtība nevar izraisīt traucējumus daļiņu analīzē pat sarežģītās matricās.

multi N/C UV HS raksturojums

 • Fokusētā starojuma NDIR detektors

 • VITA plūsmas vadības sistēma

 • Easy Cal

 • Automātiska aizsardzība

 • Mitro ķīmisko vielu oksidācija ar augstas jaudas UV starojumu

 • Plūsmas injekcija

 • Augstas precizitātes dozēšanas iekārta maināmiem, it sevišķi ļoti lieliem paraugu padošanas apjomiem

 • Maksimāla jutība un precizitāte ppb laukā

 • Efektīva tukšās vērtības samazināšana

 • TOC noteikšana arī agresīvās matricās

 • Tehnoloģija HT 1300 sadedzināšanai augstā temperatūrā (HTC)

 • Augsta paraugu caurlaidspēja, ko nodrošina paralēla attīrīšana un analizēšana

 • Pēc izvēles pieejams arī ar dažādas kapacitātes automātiskajiem paraugu ņēmējiem

multi N/C pharma HT

Farmaceitiskie lietojumi pieprasa īpašus tehnoloģiskos risinājumus: visaugstāko jutību un precizitāti, kā arī pielāgošanu farmācijas rūpniecības prasībām.

Atkarībā no lietojuma ir pieejami divi sadalīšanas principi:

 • multi N/C pharma HT: katalītiskā sadedzināšana līdz pat 950°C temperatūrā;
 • multi N/C pharma UV: mitro ķīmisko vielu oksidācija augstas jaudas UV reaktorā.

Izstrādāts farmācijas rūpniecībai!

Abos sadalīšanas principos uzmanība ir pievērsta mērījumu rezultātu precizitātei un pareizībai zemākajā mērīšanas diapazonā.

To nodrošina VITA plūsmas pārvaldības sistēma un lieli paraugu apjomi ar augstas precizitātes injekcijas šļirces palīdzību, arī izmantojot apjoma kalibrēšanas metodi, lai veiktu uzticamu kalibrēšanu līdz zemākajam ppb diapazonam. Minimālas sistēmas tukšās vērtības tiek panāktas ar automātisku izmantoto ķīmisko vielu attīrīšanu. Papildus pieejama tukšās vērtības brīva sadalīšana bez reaģentiem.

multiX® 2500

Vides monitoringā, kā arī procesu un kvalitātes kontrolē, novērtējot ūdeni un notekūdeņus, ir ļoti būtiski noteikt organiskos halogēnus, kurus iespējams absorbēt ar aktivēto ogli. Ar multi X® 2500 Analytik Jena piedāvā elastīgu, uz nākotni orientētu sistēmu summas parametru analīzei, kas atbilst katras modernas laboratorijas prasībām.

AOX/TOX/EOX/POX/TX analīze

Ar novatorisko dubultās krāsns tehnoloģiju un apstiprināto gāzes slēdzi paraugu padošanā multi X® 2500 ir pilnībā jauna AOX analizatoru paaudze.

Dubultās krāsns tehnoloģija

Novatoriskā dubultās krāsns tehnoloģija ar noliecamu krāsni apvieno gan vertikālās, gan horizontālās krāsns priekšrocības vienā analīžu sistēmā. Dizains, kas nosaka standartus.

Ļoti ērta lietošana

 • Ļoti vienkārša ekspluatācija

 • Sistēma gatava lietošanai uzreiz pēc pieslēgšanas strāvai

 • Ievērojami pazeminātas uzturēšanas izmaksas

 • Inteliģenta programmatūras pakotne multiWin®

 • Ātra pārslēgšanās starp partijas un kolonnas metodi

 • Lietotājam draudzīgs dizains nodrošina izcilu lietošanas vienkāršību un efektivitāti

 • Augsta paraugu caurlaidspēja vertikālajā un horizontālajā režīmā

Pilnībā automātiskie autoX paraugu ņēmēji ir pieejami dažādās versijās un ar atšķirīgu kapacitāti.


Ja Jums nepieciešams:

 • konsultācija
 • tehniskais atbalsts
 • atbildes uz papildus jautājumiem
 • problēmu risinājumi
 • izcenojums
 • nākotnes budžeta plānošana
 • laboratorijas projektu izstrāde

Sazinaties ar mums, būsim priecīgi palīdzēt! Piedāvājam kompleksus risinājumus.


Kontaktpersona:
Ms.chem.eng Santa Lagzdiņa
Produktu speciāliste
Tel. Nr. 27705200
epasts: sales@saint-tech.lv