Lokālas velkmes 2018-07-23T20:41:52+00:00

Project Description

Lokālas velkmes

Lokāla velkme

Mūsdienas laboratorijas obligāta prasība ir personāla aizsardzība. Viens no risinājumiem, kā pasargāt darbinieku no ķīmijas laboratorijas reaģentiem un sintēzes procesa atliekām ir lokāla velkme. Lokāla velkme var būt pieslēgta pie ventilācijas sistēmas un ir daļēji novietojama virs laboratorijas iekārtām, piemērām titrators, mufeļkrāsns, hromatogrāfs utt. Eksistē dažādi risinājumi – pēc garuma, pielietošanas veida. Ir lokālas velkmes, aprīkotas ar karbona filtru sistēmu.

Local extractor

In modern laboratory it is very sufficient to take care of personal safety. One of the solutions how to protect personal from chemical lab reagents and synthesis process is local extractor installation. Local extractor could be connected to the ventilation system and moved to the necessary spot (for example titrator, muffle furnace, HPLC). Different solutions could be offered depending on the length, application. Local extractor with integrated filter system is available.