Antioksidantu noteikšanas iekārtas 2018-07-12T08:39:09+00:00

Project Description

Antioksidantu noteikšanas iekārtas

PHOTOCHEM® – ūdenī šķīstošu un lipīdos šķīstošu antioksidantu antioksidējošās kapacitātes analīze ar PCL metodi

Ar PHOTOCHEM® Analytik Jena AG piedāvā risinājumu antioksidantu kvantitatīvai analīzei ūdenī šķīstošās un lipīdos šķīstošās sistēmās. Fotoķīmiskās luminiscences metode ļauj radikāļu veidošanās ātro fotoķīmisko ierosmi kombinēt ar jutīgu luminometrisko detektēšanu.

Kā darbojas fotoķīmiskā luminiscence?

  • Kombinē ļoti ātro fotoķīmisko radikāļu ģenerēšanu ar augstas jutības luminometrisko detektēšanu

  • Darbojas ātri, precīzi, efektīvi un videi draudzīgi

  • Mērījumi nav atkarīgi no specifiskas pH vērtības vai temperatūras

  • Sniedz praktiskās kvantitatīvās atbilstības rezultātus organismu antioksidējošo īpašību raksturojumam

Pārliecinoši ieguvumi

  • Pirmais instruments ūdenī šķīstošu un lipīdos šķīstošu antioksidantu mērīšanai vienā sistēmā

  • Ļoti īss mērīšanas laiks – aptuveni trīs minūtes

  • Ļoti augsta jutība

  • Sistēmisks risinājums antioksidantu mērīšanai; instrumenti un standartizēti, lietošanai gatavi komplekti dažādiem lietojumiem

  • Vienkārša ekspluatācija – paraugu ņemšana, mērīšanas un skalošanas cikli ir automātiski