Cimdu boks

2021. gada augustā SIA Saint-Tech uzstādīja cimdu boksu, kuru izmanto darbiem ar īpaši bīstamām substancēm. Iekārta tika izstrādāta speciāli klienta vajadzībām.

2021-11-05T11:19:05+00:00