Exupery school

1. septembrī vēra vaļā savas durvis – Exupery Skola Pinķos. Arī mēs piedalījāmies šajā neparastajā un interesantajā projektā. Mūsu loma šajā projektā bija uzstādīt kvalitatīvas, drošas un stilīgas dabaszinību kabinetu mēbeles. Tagad skolnieki varēs droši apgūt ķīmijas un fizikas priekšmetus nebaidoties salauzt vai sabojāt darba virsmas ar reaģentiem vai saindēties ar reaģentu tvaikiem, jo klasē ir uzstādīti droši reaģentu glabāšanas skapji no kompānijas Asecos Gmbh un demonstrācijas velkmes skapis ar tvaiku izplūdes sistēmu no vācu kompānijas Hemling Laborbau Systeme Gmbh. Visas darba virsmas ir izgatavotas no augstas kvalitātes, ķīmiski un fiziski izturīgas darba virsmas Trespa BV. Fizikas klasē visi skolnieku galdi ir savienoti ar skolotāja galdu, kas ļauj skolotājam pilnībā kontrolēt elektrības pievadus skolnieku darba procesa laikā un pilnībā izslēdz nelaimes gadījumu riskus. Mēs lepojamies, ka mums bija dota iespēja piedalīties šī projekta realizācijā un ceram, ka mēbeles kalpos vairākus gadus skolas, skolnieku, izglītības un Latvijas labā. Vairāk attēlu no šī objekta atradīsiet mūsu mājas lapas Projektu sadaļā.

2018-08-06T00:27:11+00:00