Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija

SIA “Saint-Tech” sadarbojas ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju (LAĶĪFA) projekta “Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija” organizēta tirdzniecības misija uz Vāciju” īstenošanā.

Biedrība “Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija” ir noslēgusi 2014.gada 23.aprīlī līgumu Nr.L-ĀTA-14-2034 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “Biedrības “Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija” organizēta tirdzniecības misija uz Vāciju” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

2018-08-06T06:18:19+00:00