Apavu nospiedumu identificēšana 2018-07-11T23:46:54+00:00

Project Description

Apavu nospiedumu identificēšana

Norādiet kurpes vai zābaku veidni un modeli no pilnīga vai daļēja nospieduma, lai sniegtu vērtīgu informāciju, kas varētu identificēt iespējamās aizdomās turētās personas un nodrošināt saikni starp noziegumiem.

Apavu nospiedumu datu bāze SoleMate

Apavu datu bāze ar zoļu paraugiem nozieguma vietā atrasto apavu nospiedumu identificēšanai

Jaunākajā SoleMate izlaidumā, Foster + Freeman’s apavu datu bāzē ietilpst gandrīz 28 000 sporta, darba un ikdienas apavu veidi. Tā mērķis ir identificēt apavus no nozieguma vietā iegūtajiem nospiedumiem, to iespējams lietot kā atsevišķu sistēmu vai kopā ar SICAR®6, uzņēmuma apavu – pierādījumu – vadības sistēmu.

Katrs SoleMate ieraksts satur informāciju par apavu ražotāju, ražotāja atsauksmes par attiecīgo priekšmetu, datumu, kad tas palaists tirgū, zoles attēlu vai ofseta izdruku, vairākus ilustratīvus attēlus ar apavu augšdaļu, lai tos vieglāk varētu atpazīt, kā arī paraugu īpašību kodus, kas atvieglo meklēšanas un sakarību atrašanas iespējas. Ja dažādi ražotāji ir izmantojuši kādu vienādu zoles elementu (bieža prakse), tiek apvienoti visi saistītie SoleMate ieraksti, ļaujot operatoram izskatīt visus apavus, ar kuriem varētu būt izdarīts nozieguma vietā atrastais nospiedums.

Lai datu bāzi lietotu, apavu nospiedumam, kas atrasts nozieguma vietā, tiek piešķirts parauga īpašību kodu komplekts, vienkārša procedūra, kas pieprasa operatoram identificēt sākotnējā parauga iezīmju virkni, piemēram, apļus, rombveida figūras, zigzagus, izliekumus, blokus utt. Tā kā katrā veidā tie var būt vairāki, lai operators varētu izdarīt labāko izvēli, tiek piedāvāts iespēju kopums attēlu veidā. Šīm parauga iezīmēm piešķirtie kodi veido pamatu meklējumiem datu bāzē. Pēc tam meklējumu rezultāti tiek piedāvāti lejupejošas korelācijas kārtībā ar paraugu, lai operators varētu tos izpētīt vizuāli.

SoleMate tiek nepārtraukti aktualizēts un izplatīts abonentiem ik pa trim mēnešiem DVD formātā.

Tiešsaistes ekspertu serviss, lai identificētu apavus no vietnē augšupielādētajiem apavu nospiedumiem

Sniedzot informāciju par gandrīz 25 000 apavu no visiem vadošajiem ražotājiem, crimeshoe.com ir interneta serviss, kas nodrošina pieeju vienam no lielākajiem pašlaik pieejamajiem uzziņu apkopojumiem par apaviem.

Pārstāvēti vairāk nekā 100 zīmolu nosaukumi. Šīs uzziņas galvenokārt aptver sporta apavus, darba apavus, apavus ikdienai un ietver visus pazīstamākos zīmolus.

Crimeshoe.com tiek nepārtraukti aktualizēts, pievienojot jaunākās sezonas modeļus, tāpēc var apstrādāt apavu nospiedumus, kurus atstājuši noziedznieki, kuri tērpušies pēc jaunākās modes.

Esam pārliecināti par spēju identificēt Jūsu nozieguma vietā atrastos apavu nospiedumus, un tagad piedāvājam unikālu pakalpojumu – ‘Nemaksā, ja nav rezultātu’. Tas nozīmē, ja nespējam nodrošināt pozitīvu identifikāciju vai saistīto informāciju par meklēšanu Jums nevajadzēs maksāt.

  • Ātra un efektīva identificēšana.

  • Unikāls pakalpojums ‘Meklē un pieskaņo (Search and Match)’.

  • Informācija un attēli par vairāk nekā 25 000 apavu.

  • Pastāvīgi aktualizēta ar jaunākajiem apavu modeļiem, līdzko tie ir pieejami veikalos.