Hromatogrāfija

KONIK Group ir viens no vadošajiem hromatogrāfijas iekārtu ražotājiem. Kā arī kompānija ražo masu spektrometrijas un paraugu sagatavošanas robotikas iekārtas, kas ir komplektētas modulāros blokos ar inovatīvu dizainu un nodrošina unikālas analītiskās iespējas, dažādus risinājumus un diferenciālas specifikācijas akadēmiskiem, RnD un industriāliem tirgiem visā pasaulē.

konikgchplcgc

Lejupielādējiet brošūru:

Šķidrumu hromatografija:

Autosemplers Lejupielādējiet brošūru
Kolonnas krāsns Lejupielādējiet brošūru
HPLC katalogs Lejupielādējiet brošūru
ROBOKROM Lejupielādējiet brošūru

Gāzes hromatografija:

Autosamplers Lejupielādējiet brošūru
Gāzes hromatografi Lejupielādējiet brošūru
GC 5000B Lejupielādējiet brošūru
Detektori Lejupielādējiet brošūru
Gāzes ģeneratori Lejupielādējiet brošūru
Robokrom autosemplers Lejupielādējiet brošūru

Combined Unikāla HPLC-GC-MS sistēma:

Autosampler Lejupielādējiet brošūru
HPLC-GC-MS sistēma Lejupielādējiet brošūru
GC_LC Lejupielādējiet brošūru
ROBOKROM autosemplers Lejupielādējiet brošūru

Masspektrometrija

MS Lejupielādējiet brošūru

Hromatografu izlietojāmie materiāli:

Izlietojāmie materiāli Lejupielādējiet brošūru